Rješenja

ID i PDV uvjerenja

Poslovna jedinica Istočna Ilidža

ID i PDV uvjerenja

Poslovna jedinica Istočno Sarajevo

ID i PDV uvjerenja

Poslovna jedinica Banja Luka

Cjenovnici

Cjenovnik

Svježih betona 2024

Certifikati

CERTIFIKAT O FABRIČKOJ KONTROLI PROIZVODNJE

POSLOVNA JEDINICA ISTOČNA ILIDŽA

Certifikat agregata

Poslovna jedinica Istočna Ilidža

CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI

CEMENT

Certifikat agregata

Poslovna jedinica Istočno Sarajevo

Certifikat agregata

Poslovna jedinica Banja Luka

Katalog proizvoda

LB Blok

Betonski blok

Brošura

Brošura Lukavac Beton 2024