Lukavac Beton

Lukavac Beton je brend koji je tokom 2014. godine razvila Fabrika cementa Lukavac d.d. s ciljem ulaska na tržište svježih transportnih betona. Za kratko vrijeme Lukavac Beton postaje prepoznatljiv partner građevinskog sektora u regijama gdje je organizovana njegova proizvodnja. Trenutno smo prisutni u banjalučkoj i sarajevskoj regiji.

Osnovni poslovni principi kojima se vodimo u našem poslovanju su: kvalitet proizvoda, zadovoljstvo naših partnera i uposlenika, a sve s namjerom stvaranja što bolje zajedničke budućnosti. Mi u Lukavac Betonu nudimo betone visoke kvalitete, pomno vodeći računa o odabiru sirovina, procesima proizvodnje, ugradnje betona i savjetovanju pri njezi betona. Naš tim stručnjaka svakodnevno radi na unapređenju postojećih i razvoju novih proizvoda u skladu sa potrebama tržišta.

Poštujući zakonitosti očuvanja okoline obje betonare su opremljene sistemom za reciklažu svježeg betona, a u cilju redukcije količine otpada nastalog proizvodnjom svježeg transportnog betona.

Betonare

Sarajevo

Beton za regiju Sarajevo isporučujemo sa dvije lokacije, koji se proizvodi u betonarama Nisabau proizvodnog kapaciteta do 60 m3/h i Euromix 2000 proizvodnog kapaciteta do 70 m3/h opremljena sistemom grijanja vode i frakcije. Isporuku svježeg betona vršimo vlastitim voznim parkom, koji uključuje 8 miksera kapaciteta do 9 m3, 2 mikser pumpe i jednu autopumpu za beton sa dužinom cjevovoda do 38 m. Za potrebe isporuke veće količine betona, koristimo usluge naših kooperanata, tako da broj raspoloživih jedinica prelazi broj od 28 miksera uz opciju pumpanja betona na dužini od preko 70m.

Banja Luka

Regiju Banjaluke opskrbljujemo betonarom LIBHERR kapaciteta mješalice 2,25 m³. Proizvodni kapacitet betonare je do 90 m³/h betona u ovisnosti o tipu betona koji se proizvodi. Isporuku svježeg betona vršimo sa 3 vlastitita miksera kapaciteta do 9 m³ uz upotrebu autopumpi za beton sa dužinom cjevovoda do 37 m. Uz upotrebu vlastitih sredstava koristimo usluge i naših kooperanata, tako da na raspolaganju imamo više od 15 miksera.

Istorija betona

Beton kao građevinski materijal se povezuje sa modernom arhitekturom 20. stoljeća. Ali ono što mnogi ne znaju je činjenica da je ovaj građevinski materijal mnogo stariji i da su Rimljani prije 2000 godina razvili materijal pod nazivom “opus caementitium“ i njime sagradili mnogobrojne građevine koje su se održale do danas. Ovaj antički materijal je imao već tada veoma sličan sastav kao današnji beton. Još stariji od betona je malter. Istraživanja na drevnim građevinama su pokazala da su se na području Turske još prije 10000 godina koristile mješavine maltera. Sastojale su se od finih agregata i vezivnih materijala krečnjaka i vode. S obzirom na ovu činjenicu nije tako iznenađujuće da su Rimljani prije 2000 godina gradili betonom. U konačnici razlika između maltera i betona je u veličini zrnca. Prema današnjoj definiciji, o malteru govorimo kada je veličina agregata maksimalno 4 mm, a s one druge strane granice počinje beton.

beton