Lukavac Beton d.o.o. Banja Luka

Nenada Kostića bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4404683740002
PDV broj:   404683740002

Žiro račun:
1610000255430014 RAIFFEISEN BANK d.d.

Radno vrijeme : pon-sub od 7:00-15:00h

Lukavac Beton d.o.o. Banja Luka, p.j. Istočno Sarajevo

Lapišnica bb
71123 I.Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4404683740029
PDV broj:   404683740002

Žiro račun:
1610000255430014 RAIFFEISEN BANK d.d.

Radno vrijeme : pon-sub od 7:00-15:00h

Lukavac Beton d.o.o. Banja Luka, p.j. Istočna Ilidža

Ul.Ravnogorska bb
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4404683740037
PDV broj:   404683740002

Žiro račun:
1610000255430014 RAIFFEISEN BANK d.d.

Radno vrijeme : pon-sub od 7:00-15:00h